Jäniskylän Metsästysseura ry

Säännöt löytyvält täältä.

Jäsenhankinnasta täältä.