Toimintamuodot

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään; tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; Järjestää valistus- ja koulutustilaisuuksia, joissa levitetään jäsenistön ja muun väestön keskuuteen harrastusta riistanhoitoon ja neuvontaan, metsästys ja luonnonsuojelulain, oikeiden metsästystapojen, riistanhoidon työmuotojen sekä riista- ja vahinkoeläinten tuntemusta, samoin kuin saaliin oikeaa käsittelyä.
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
10) seura voi omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, järjestää arpajaisia ja varojen keräyksiä, samoin kuin järjestää huvitilaisuuksia ja vuokrata omistamiaan kiinteistöjä yhdistykseen kuulumattomille henkilöille ja yhteisöille, mihin toimintaan yhdistys tarvittaessa hankkii asianomaisen luvan. Yhdistys ei saa tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille, eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi